Fullverdig akuttsykehus…?

-Jeg blir så sint! Et fullverdig akuttsykehus er ikke det samme som et fullverdig sykehustilbud! sier min mor – en ekte sykehusaktivist i Lillehammer. Moren min er veldig opptatt av at Lillehammer sykehus må bevares som et fullverdig sykehustilbud og at antallet rehabiliteringsplasser ikke må reduseres. Og hun tar saken opp med politikerne så snart [...]